Wznowienie akcji strajkowej

W związku z wznowieniem akcji strajkowej przez nauczycielki naszej placówki informuję, że możemy zapewnić opiekę bardzo ograniczonej liczbie dzieci.

Proszę o śledzenie informacji w mediach o dalszym przebiegu strajku.

O każdej zmianie poinformuję Państwa na tronie www przedszkola.

Aleksandra Dymińska - dyrektor Przedszkola

Strony