Zasady rekrutacji

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju, Prezydent Miasta Kielce podjął decyzję o kolejnej zmianie terminu dostarczania wydrukowanych i podpisanych wniosków w naborze do przedszkoli.

Logowanie odbywać się będzie we wcześniej wskazanym terminie (tj. od 19.03.2020r. do 27.03.2020r. do godz. 15:00),  

Natomiast dostarczenie do placówek wydrukowanych i podpisanych wniosków  - w ciągu 7 dni roboczych, w godzinach pracy placówek, a siódmego dnia roboczego - do godz. 15:00, począwszy od pierwszego dnia następującego po dniu wznowienia zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

Jeśli tylko Minister Edukacji Narodowej podejmie decyzję o wznowieniu zajęć, zostaną podane konkretne terminy.

Zmiana terminów rekrutacji

Obowiązujące oświadczenia