Zamknięcie przedszkola w związku z sytuacją epidemiologiczną

  • Informujemy, że decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.03.2020r. od 12.03.b.r. do 25.03.b.r. zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w szkołach, przedszkolach i żłobkach.
  • W dniach 12 i 13.03.2020r. placówka będzie pełnić funkcję opiekuńczą dla dzieci, których Rodzice nie mogą jej zapewnić we własnym zakresie.
  • Od dnia 16.03.b.r. przedszkole będzie zamknięte.