Zalecenia Prezydenta Miasta Kielce dotyczące sytuacji epidemiologicznej w mieście