Zabawy z gazetami (dzieci czteroletnie)

Cel główny:

 • rozwijanie myślenia twórczego.

Cele operacyjne:

 • dziecko wie, co to jest gazeta,
 • umie tańczyć z gazetą,
 • potrafi zgniatać gazetę,
 • umie malować farbami, wydzierać, naklejać.

Środki dydaktyczne:
gazety, farby, klej, karton, pędzle, kosz, kaseta z nagraną muzyką.

Przebieg:

 1. Powitanie w parach
  • Dzieci i rodzice witają się plecami, łokciami, kolanami. Następnie każdy dostaje gazetę.
 2. Rundka „Gazeta jest....”
 3. Taniec z gazetą na głowie, wachlowanie się, tańczenie na gazecie.
 4. Zwijanie gazety w piłkę (oburącz, raz lewą, raz prawą ręką).
 5. Toczenie piłki po dywanie, celowanie do kosza.
 6. „Co można zrobić z gazetą?” – zabawy plastyczne.
  • Dzieci losują kółeczka (są w kolorze czerwonym i żółtym).
  • Te, które wylosowały czerwone kółeczka przechodzą do stolika, przy którym malują farbą plakatową na gazecie na temat dowolny.
  • Te, które wylosowały kółeczka żółte, przechodzą do stolika, przy którym wyklejają tło koła wyciętego z tektury kawałkami gazet, następnie je ozdabiają.
 7. Wspólne oglądanie prac i swobodne wypowiedzi na ich temat.