Zabawy integracyjne

Cel ogólny:

 • Współdziałanie w sytuacjach zabawowo-zadaniowych

 

Cele operacyjne - dziecko:

 • potrafi współdziałać w zabawie,
 • przestrzega podanych zasad,
 • potrafi odróżnić prawdę od fałszu,
 • zna różne rodzaje tańca.

 

Środki dydaktyczne:
kaseta "Piosenka i ruch", magnetofon, kolorowe chusty, karty pracy, emblematy dwustronne z napisem: tak, nie, umocowane na patykach, masa solna.

Przebieg:

 1. Zabawa integracyjna - Imię i gest
  • Każdy z uczestników wypowiada kolejno swoje imię, dołączając do tego dowolnie wybrany przez siebie gest. Grupa powtarza kolejno imiona i naśladuje gesty.
 2. Kolorowe wizytówki – każde dziecko przygotowuje swoją wizytówkę.
 3. Przesyłamy całusy - przesyłanie gestu innym dzieciom.
 4. Zaproszenie do tańca- przypomnienie znanego tańca.
 5. Zabawa - Zgadnij, co pokazuję?
  • Zabawy naśladowcze w zespołach według koloru wizytówek. Każdy zespół ruchem ilustruje treść obrazka: pociąg, deszcz, flet, wiatr.
 6. Samba Mixer - nauka tańca przy muzyce.
 7. Zabawy słowne: Prawda czy fałsz. Zadaniem dzieci jest podniesienie emblematu z napisem tak lub nie na usłyszane stwierdzenie:
  • Dzisiaj spadł śnieg.
  • Nadeszło lato.
  • Wszystkie dzieci mają kręcone włosy.
  • Marta ma czerwone spodnie.
  • Krowa daje białe mleko.
  • Na początku wyrazu wrona słychać s.
  • Wyraz karuzela ma trzy głoski.
 8. Duszki - taniec z chustami przy muzyce z kasety .
 9. La Bascqe - zabawa rytmiczna z klaskaniem (przy muzyce)
 10. Muzykanci-konszabelanci - zabawa ze śpiewem.
 11. Praca plastyczna- wykonanie medali z masy solnej.
 12. Zakończenie zabawy wierszem:
  • Zabawa skończona i chce nam się jeść,
   na obiad idziemy: do widzenia, baj, baj, cześć.