Wakacyjny czas. (dzieci pięcio, sześcioletnie)

Cele ogólne:

 • Rozbudzanie zainteresowania krajem ojczystym,
 • poznawanie krajobrazów (wskazywanie charakterystycznych elementów krajobrazów np. góry, jeziora, morze) oraz odwoływanie się do doświadczeń i wspomnień dzieci,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego.

Cele operacyjne - dziecko:

 • globalnie odczytuje swoje imię,
 • z pomocą nauczyciela pokazuje na mapie wybrane miejsca,
 • wymienia nazwy miejsc oglądanych w czasie wakacji,
 • dokonuje syntezy i analizy sylabowej wyrazów.

Środki dydaktyczne:
wizytówki z imionami, fizyczna mapa Polski, ilustracje, zdjęcia i pocztówki z różnymi krajobrazami, karta zadaniowa.

Przebieg:

 1. Powitanie
  • Nauczyciel pokazuje dzieciom ich imiona napisane na paskach (wizytówki). Z każdym dzieckiem dokonuje analizy głoskowej jego imienia i odczytuje je globalnie. Następnie zbiera wszystkie wizytówki, miesza je i rozkłada na dywanie. Każde dziecko odnajduje swoją wizytówkę.
 2. „Opowiadamy o wakacjach”
  • Dzieci wypowiadają się na temat wakacji: gdzie były, jakie przeżyły przygody, opowiadają o przyniesionych pocztówkach i zdjęciach.
  • Nauczyciel prezentuje mapę. Wskazuje granice Polski, tereny górskie, morze, jeziora, Wisłę i Odrę, kilka większych miast. Następnie odszukuje wspólnie z dziećmi Kielce oraz rejony, w których dzieci przebywały w czasie wakacji.
 3. „Naśladuj” – zabawa ruchowa
  • Dzieci zgodnie z poleceniem nauczyciela ilustrują ruchem jazdę na rowerze, wiosłowanie, skakanie przez skakankę, grę w lotki.
 4. Omówienie ilustracji – dostrzeganie piękna przyrody.
  • Dzieci ustalają co to są wspomnienia oraz co przedstawiają ilustracje.
  • Analiza i synteza sylabowa wyrazów – nazw elementów krajobrazów przedstawionych.
  • na ilustracjach – las, mo-rze, gó-ry, pla-ża, je-zio-ro.
 5. „Dokończ zdanie” – zabawa słowna.
  • Morze jest….. (słone, głębokie, czyste, zimne, groźne, wzburzone).
 6. „Łódka” – kolorowanie.
 7. Porządkowanie stanowisk pracy.