Wakacyjna pocztówka - kolaż (dzieci pięcio, sześcioletnie)

  Cele ogólne:

 • rozbudzanie zainteresowania krajem ojczystym,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego.

Cele operacyjne - dziecko:

 • dzieli swoje imię na sylaby,
 • wymienia nazwy miejsc oglądanych na prezentacji,
 • reaguje na polecenia werbalne i niewerbalne,
 • potrafi stworzyć kolaż

Środki dydaktyczne:
prezentacja multimedialna z wykorzystaniem programu PowerPoint „Polska moja Ojczyzna”, blok rysunkowy, obrazki z różnymi elementami krajobrazu, bibuła, klej, nożyczki, kredki świecowe, flamastry, tamburyn.

Przebieg:

 1. Zabawa integracyjna „Powitanie”.
  • Dzieci poruszają się w rytm muzyki, na sygnał witają się: ręce, stopy, kolana, łokcie.
 2. Zabawa słowami.
  • Każde dziecko dzieli swoje imię na sylaby.
  • Wszystkie dzieci wspólnie wyklaskują sylaby imienia kolegów i koleżanek.
 3. Zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa „Zapamiętaj swoje miejsce”.
 4. Prezentacja multimedialna pt. „Polska moja Ojczyzna” w całości została wykonana w programie PowerPoint. Program jest integralną częścią pakietu „Office” firmy Microsoft. Prezentacja jest złożona z 55 slajdów. Pierwsze trzy przedstawiają mapę Polski, symbole narodowe. Następne dotyczą poszczególnych regionów: Bałtyk, Tatry, Mazury oraz miast: Warszawa, Kraków. Wszystkie slajdy są z dźwiękiem. Slajdy posiadają przyciski akcji, dzięki nim wykorzystujemy te, które dotyczą wakacyjnych wspomnień.
 5. Wypowiedzi dzieci na temat prezentacji w oparciu o obejrzane slajdy.
  • Jakie krainy oglądaliśmy?
  • Co wam się w nich najbardziej podobało?
  • Czy za rok chcielibyście tam powrócić?
  • Z czym kojarzą się wam wakacje?
 6. Taniec integracyjny „Taniec słońca”.
 7. „Wakacyjna pocztówka” – praca plastyczna
 8. Wspólna ocena prac.
 9. Porządkowanie stanowisk pracy.