Umowy w sprawie korzystania z usług przedszkola

Przypominamy Rodzicom, że  Umowy w sprawie  korzystania z usług przedszkola zawiera się na rok szkolny.  W związku z powyższym prosimy o wydrukowanie 2 egz. umowy ze strony www placówki, wypełnienie (bez nadawania kolejnego numeru) i dostarczenie do sekretariatu do dnia 04.09.2018r.

umowy