Umowy

Rodziców dzieci, którzy będą uczestniczyć w zajęciach integracyjnych prosimy o zgłoszenie się w godz. od 9.00 do 14.00 do dyrektora placówki w celu podpisania umowy o korzystanie z usług przedszkola.

Prosimy o wydrukowanie 2 egz. umowy i  wypełnienie ich bez nadawania kolejnego numeru. DZIĘKUJEMY!!!

umowy do pobrania