Uczymy Ufoludka (dzieci pięcio, sześcioletnie)

Cel główny:

 

 • Zrozumienie przez dzieci sensu istnienia norm, zasad i zakazów.

Cele operacyjne:

 • dziecko zna zasady, jakie obowiązują w grupie i wie dlaczego musi ich przestrzegać,
 • wie co może robić, a czego nie,
 • umie lepić z masy solnej,
 • potrafi tańczyć.

Środki dydaktyczne:
ilustracja przedstawiająca Ufoludka, zielone i czerwone koła z kartonu dla każdego dziecka, masa solna, zakrętki od słoików, nagrania muzyczne .

Przebieg:

 1. Powitanie – „Uścisk przyjaźni”.
  • Dzieci stają w kręgu trzymając się za ręce. Nauczycielka mówi: „Iskierkę przyjaźni puszczam w krąg, niech wróci do moich rąk” i delikatnie ściska rękę dziecka z prawej strony, które uścisk przekazuje dalej. Gdy „iskierka” obiegnie krąg nauczycielka mówi: „Płonę wielką przyjaźnią”.
 2. Rozmowa na temat zachowania dzieci w różnych sytuacjach:
  • czy wszystko wolno im robić?
  • dlaczego tak lub nie?
  • kto im zabrania?
  • dlaczego?
 3. Spotkanie z Ufoludkiem. Nauczycielka wskazuje na przypiętą do tablicy ilustrację przedstawiającą Ufoludka i czyta list od niego.
 4. Zabawa dydaktyczna z kołami. Nauczycielka rozdaje dzieciom znaki: czerwone i zielone koła. Koło czerwone oznacza – nie wolno, czerwone – wolno. Ufoludek zadaje pytania, a dzieci odpowiadają pokazując odpowiednie koła. Czy wolno:
  • biegać po sali?
  • wystawiać język?
  • przezywać innych?
  • pomagać innym?
  • bić kolegę?
  • dbać o zabawki?
  • zabierać zabawki innym?
  • sprzątać zabawki po skończonej zabawie?
  • uśmiechać się do kolegów?
 5. Przypomnienie zasad obowiązujących w grupie.
  • nie bijemy się,
  • nie popychamy się,
  • nie kopiemy się,
  • nie krzyczymy,
  • nie przezywamy się,
  • nie biegamy po sali,
  • nie przeszkadzamy sobie nawzajem,
  • bawimy się wspólnie,
  • słuchamy pani,
  • używamy form grzecznościowych,
  • pomagamy sobie nawzajem,
  • mówimy pocichł,
  • szanujemy zabawki.
 6. Zabawa przy muzyce.
 7. Dzieci tańczą w rytm muzyki z magnetofonu, na przerwę w muzyce nauczyciel pokazuje kostkę z oczkami, gdy pokaże :
  • 1 oczko – każdy porusza się sam,
  • 2 oczka – dobierają się parami,
  • 3 oczka – trójkami.
 8. Medale - lepienie z masy solnej
 9. Taniec „Kaczuchy”.
 10. List od Ufoludka

  Witam Dzieciaki!!!
  Pamiętacie, przyleciałem do Was z odległej planety. Wczoraj razem z Wami odwiedziłem jedną z krain na mojej planecie – Czyścioszkowo. Dziś chciałbym żebyście to Wy mnie czegoś nauczyli. Nie wiem jak trzeba się zachowywać na Waszej planecie, co wolno, a czego nie wolno robić. Pomóżcie mi nauczyć się tego, abym nikomu nie sprawił przykrości. Ja z kącika przez nikogo niezauważony będę się przyglądał wszystkiemu, co będziecie teraz robić. Pozdrawiam, Wasz kolega
  Ufoludek