Uchwała nr 4

Uchwała nr 3

Rady Rodziców

Przedszkola Samorządowego nr 40 w Kielcach

Z dnia 27.09.2018r.

W sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego składanego przez  Dyrektora Przedszkola

Rada Rodziców postanawia:

Na podstawie ustawy z dnia14 grudnia 2016 roku  prawo oświatowe (DZ.U. z  2017r. poz. 59) oraz Regulaminu Rady Rodziców Przedszkola Samorządowego nr 40w Kielcach:

 

§ 1

 Pozytywnie zaopiniować  projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora przedszkola na rok 2019.

 

§ 2

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez obecnych na zebraniu przedstawicieli poszczególnych grup.

       

 

Przewodniczący Rady Rodziców

w