Strajk

Informuję, że w dniu 9.04.2019r. 100% kadry pedagogicznej nie przystąpi do pracy. Opiekę nad dziećmi sprawować będzie dyrektor i wicedyrektor.

O dalszym proteście będę informować Państwa na bieżąco.

Aleksandra Dymińska - dyrektor przedszkola