Rozstrzygnięcie konkursu ,, Ekologiczny kapelusz "