Rekrutacja - potwierdzenie woli

Najniższa liczba punktów, która uprawniała do przyjęcia: 35

W dniach od 17.04.2019r. do 25.04.2019r. do godz. 15.00 – rodzice dzieci nowo przyjętych do przedszkola mają obowiązek pisemnego potwierdzania woli korzystania z jego usług. Druk potwierdzenia do pobrania w kancelarii przedszkola lub ze strony ps40.kielce.eu Jednocześnie informujemy, że niedopełnienie tego obowiązku będzie równoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych.

Lista dzieci przyjętych do Przedszkola Samorządowego nr 40 na rok szkolny 2019/20 zostanie opublikowana w dn. 29.04.2019r. o godz. 12.00.

Druk potwierdzenia