Projekt "Magiczny świat Hocusa i Lotus"

W grupach I, II i IV w ramach zajęć języka angielskiego realizowany będzie projekt:

„Magiczny świat Hocusa i Lotus – wykorzystanie metody formatów narracyjnych w nauczaniu języka angielskiego”

Bohaterami kursu są dwa stworki przypominające dinozaury oraz ich baśniowi przyjaciele z parku.

Tematem przewodnim każdej jednostki edukacyjnej jest określona historyjka – jedna z przygód Hocusa i Lotus. Nauczyciel mówi słowa historyjki ilustrując je gestami, dzieci zaś powtarzają za nim. Prezentacja materiału językowego odbywa się też poprzez piosenkę, historyjkę w książce obrazkowej, film animowany oraz gry i zabawy językowe. W trakcie zabawy z opowieścią uczestnicy są cały czas aktywni i przez cały czas mówią w języku obcym. Poza tym rozwijają swoje umiejętności komunikacyjne oraz, poprzez wcielanie się w role i przeżywanie różnych emocji, lepiej poznają siebie i otaczający świat.

Metoda, w oparciu o którą powstały historyjki towarzyszące nam na zajęciach, to „metoda formatów narracyjnych”. „Format” oznacza tu pewną sytuację, która w trakcie zajęć zostaje wytworzona i w obrębie której dzieci wykorzystują język obcy do porozumiewania się. Narracyjność oznacza zaś zwrócenie szczególnej uwagi na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, zarówno werbalnych (w języku, który uczniowie poznają), jak i niewerbalnych, poprzez zobrazowanie danej sytuacji gestem i mimiką.

Filmy przedstawiające pracę tą metodą:

  1. Zajęcia prowadzone metodą „formatów narracyjnych”:

http://www.youtube.com/watch?v=m70ZjtTee8E&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=9-U0XITwXDU

  1. Pięcioletnia włoska dziewczynka w trzecim roku nauki języka angielskiego, opowiadająca historyjkę po angielsku. Dziewczynka, aby odtworzyć całą historyjkę pomaga sobie ilustracjami w książce, gestami oraz fragmentami piosenki:

http://www.youtube.com/watch?v=7lmXgky0kYw&feature=related

  1. Różne formy pracy z historyjką (przedstawianie opowieści, oglądanie kreskówki na DVD, mówienie historyjki w oparciu o książkę, swobodna zabawa dzieci w kąciku poświęconym językowi obcemu, słuchanie piosenki, zabawa w domu z rodzicem:

http://www.youtube.com/watch?v=m91TRcxIeW4&feature=related