Numer konta

Rodziców, którzy zmienili numer konta, prosimy o osobisty kontakt z księgowością  (do  15.12.b.r.).