Na wiejskim podwórku (dzieci pięcio, sześcioletnie)

  Cel główny:

 • rozpoznawanie zwierząt i ptaków żyjących na wiejskim podwórku.

Cele operacyjne:

 • dziecko zna zwierzęta i ptaki hodowane przez człowieka na wsi,
 • zna cechy charakterystyczne ptaków i ssaków,
 • potrafi się wypowiadać na temat zwierząt hodowanych przez człowieka,
 • potrafi korzystać z programu komputerowego Kid Pix 2,
 • prawidłowo włącza i wyłącza program graficzny,
 • umie stworzyć kompozycję wieloelementową,
 • umie pracować w małych grupach,
 • rozpoznaje głosy wydawane przez zwierzęta,
 • reaguje na polecenia werbalne i niewerbalne.

Środki dydaktyczne:
wiersz „W mieście”, prezentacja multimedialna z wykorzystaniem programu PowerPoint „Na wiejskim podwórku”, kaseta z nagraniem piosenek, odgłosów zwierząt i ptaków, komputery z programem graficznym Kid Pix 2, kartony, obrazki ze zwierzętami i ptakami domowymi, klej, nożyczki, kredki świecowe, farby, flamastry, plastelina, tamburyn.

Przebieg:

 1. Zabawa integracyjna „Powitanie”.
  • Dzieci i rodzice poruszają się w rytm muzyki, na sygnał witają się: ręce, stopy, kolana, łokcie.
 2. Burza mózgów „W jaki sposób możemy udać się na wycieczkę”.
  • Na wycieczkę pojedziemy ….. (samochodem, pociągiem itp.)
 3. Zaproszenie do podróży pociągiem.
  • Rozpoznanie środka lokomocji po fragmencie wiersza J. Tuwima „Lokomotywa”. Stoi na stacji lokomotywa, Ciężka, ogromna i pot z niej spływa – Tłusta oliwa. … Wagony do niej podoczepiali Wielkie i ciężkie, z żelaza, stali,
  • Uformowanie pociągu i w rytm piosenki „Jedzie pociąg” przyjazd na stację, przed komputer, gdzie będą oglądać prezentację multimedialną.
 4. Prezentacja multimedialna pt. „Wiejskie podwórko” w całości została wykonana w programie PowerPoint. Program jest integralną częścią pakietu „Office” firmy Microsoft. Prezentacja jest złożona z 14 slajdów. Pierwsze cztery przedstawiają ptaki hodowlane: kury, kaczki, gęsi, indyki. Następne dotyczą ssaków hodowlanych: królików, owiec, koni, krów, trzody chlewnej. Wszystkie slajdy są z dźwiękiem (nagranie odgłosów wydawanych przez poszczególne gatunki).
 5. Wypowiedzi dzieci na temat prezentacji w oparciu o obejrzane slajdy i ilustrację wiejskiego podwórka.
  • Jakie zwierzęta oglądaliśmy?
  • Dlaczego nazywamy je ssakami?
  • Jakie ptaki oglądaliśmy?
  • Czym różnią się ich nogi?
 6. Zabawa ruchowa „Woda, powietrze, ziemia, ogień”.
  • Dzieci biegają w różnych kierunkach po całej Sali.
  • Na hasło nauczycielki: „ziemia” – wszystkie dzieci naśladują ruch i odgłosy zwierząt, których żywiołem jest ziemia (np. pies, kot).
  • Na hasło nauczycielki: „powietrze” – wszystkie dzieci naśladują ruch i odgłosy zwierząt, których żywiołem jest powietrze (np. wrona, wróbel).
  • Na hasło nauczycielki: „woda” – wszystkie dzieci naśladują ruch i odgłosy zwierząt, których żywiołem jest woda (np. delfin).
  • Na hasło nauczycielki: „ogień” – wszystkie dzieci zamierają w bezruchu.
 7. Podział na grupy – losowanie figur geometrycznych. Stanowiska pracy oznaczone są figurami geometrycznymi (żółty trójkąt – sztalugi do wykonania kolażu; czerwone koło – praca na 10 komputerach Macintosh z wykorzystaniem programu graficznego Kid Pix 2). Dzieci z worka losują figury: żółte trójkąty, czerwone koła.
  • Jedna grupa wspólnie z rodzicami pracuje na komputerach. Za pomocą programu graficznego tworzy „wiejskie podwórko”. Dzieci używają do tego figur geometrycznych (kwadrat, koło), które wypełniają kolorami z palety. Dzięki opcji pieczątek mogą wstawić do obrazka zwierzęta hodowlane.
  • Druga grupa wspólnie z rodzicami wykonuje kolaż „Wiejskie podwórko”. Pomoce: duże arkusze papieru, kredki, farby, zwierzęta i ptaki hodowlane wcześniej wycięte przez dzieci, klej, flamastry, bibuła, plastelina
 8. Zabawa rytmiczna przy muzyce.
  • Dzieci poruszają się w rytm muzyki.
  • Nauczycielka pokazuje tarczę z jednym kółkiem, tańczą pojedynczo.
  • Nauczycielka pokazuje tarczę z dwoma kółkami, tańczą parami,
  • Nauczycielka pokazuje tarczę z trzema kółkami, tańczą trójkami.
 9. Zmiana stanowiska pracy. Dzieci pracujące przy sztalugach przechodzą do komputerów i odwrotnie.
 10. Zagadki słuchowe – rozpoznawanie głosów zwierząt i ptaków z wiejskiego podwórka.
 11. Pożegnanie – wspólny taniec „Kaczuchy”.