,,Mikroświat. Warsztaty z mikroskopowania" - Wycieczka do MiniLabu