Konto Rady Rodziców

Numer konta: 25 1020 2629 0000 9202 0009 7964

 

W tytule płatności należy podać imię i nazwisko dziecka oraz numer grupy, do której uczęszcza. O wpłacie prosimy poinformować wychowawcę grupy.