Karta Dużej Rodziny

Jeżeli dziecko wychowuje się w rodzinie wielodzietnej, posiadającej Kartę Dużej Rodziny, do umowy w sprawie korzystania z usług przedszkola należy dołączyć kserokopię w/w  karty.