Informacje ogólne

Przedszkole Samorządowe nr 40 w Kielcach mieści się w budynku wolnostojącym przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 30. Budynek otacza ogrodzony plac o powierzchni ok. 7 tys. m2. Przedszkole składa się z trzech kondygnacji: parteru, wysokiego parteru i piętra. Wysoki parter zajmują cztery sale dydaktyczne, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski z szatnią, kuchnia z zapleczem, szatnie dla personelu obsługowego. Umieszczono tu także dwa patia, które są „żywymi ogrodami” wewnątrz budynku.

         Na piętrze znajdują się dalsze cztery sale dydaktyczne oraz dwie sale gimnastyczne – jedna do zajęć wychowania fizycznego, druga – do zajęć rytmicznych. Każda z sal dydaktycznych (o pow. ok. 115m2) posiada łazienkę  i rozdzielnię posiłków. Sale wyposażone są w meble dostosowane do wieku dzieci, stałe kąciki dydaktyczne, sprzęt audiowizualny.

Przedszkole Samorządowe nr 40 jest przedszkolem publicznym:

  • prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo-dydaktyczną w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
  • dokonuje rekrutacji w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
  • zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie przygotowanie zawodowe.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 630 do 1630. W tym czasie odbywają się zajęcia planowane i inspirowane przez nauczycielki oraz podejmowane z inicjatywy dzieci. Ich kolejność reguluje Ramowy Rozkład Dnia.

Przedszkole pracuje w oparciu o Podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz - wybrany przez każdą nauczycielkę - program.

W placówce działa Rada Rodziców, która współdecyduje o działalności przedszkola, w ramach swoich statutowym uprawnień.

Zatrudniona kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje zawodowe. Nauczycielki realizują innowacje pedagogiczne, np. z zakresu nauczania języka angielskiego, dzięki czemu wszystkie dzieci objęte są edukacją z tego zakresu.

Placówka dwukrotnie otrzymała, z rąk Ministra Edukacji, certyfikat European Language Label dla nowatorskich inicjatyw w nauczaniu języków obcych.

Przedszkole należy do elitarnego grona Klubu Kreatywnych Szkół i Placówek przy Kuratorium Oświaty.

Ponadto jesteśmy interesariuszami Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Posiadamy stałe porozumienie o współpracy w zakresie transferu wiedzy i rozwiązań innowacyjnych.

Współpracujemy także z Teatrem Lalki i Aktora „Kubuś”, Filharmonią Świętokrzyską, Komendą Miejską Policji, WDK, Biblioteką Miejską, Miejskim Zespołem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych  oraz wieloma innymi instytucjami, które pomagają w realizacji naszych zadań statutowych oraz wzbogacają ofertę edukacyjną przedszkola.