Gdy dziecko jest chore

Procedura określająca uprawnienia i obowiązki rodziców oraz nauczycieli Przedszkola Samorządowego Nr 40 w stosunku do dzieci przebywających w placówce z widocznymi objawami choroby

 

Podstawa prawna:

 art.5 ust.7 pkt 1 oraz art.1 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r.nr 256, poz. 2572, z póź. zm. ).

 

 Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola  dzieci zdrowe i czyste.   Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.

 

 1. Chore dziecko nie powinno mieć kontaktu z innymi dziećmi i uczestniczyć w zajęciach, gdy:
 • jest zbyt chore, aby pozostać w przedszkolu z powodu złego samopoczucia;
 • jego stan wymaga fachowej opieki;
 • naraża inne dzieci na zarażenie się chorobą. 
 1. Nauczyciel ma obowiązek natychmiast wezwać rodziców (opiekunów) jeśli zaobserwuje u dziecka:
 • podwyższoną temperaturę;
 • zmiany na skórze (wysypka, zmiany ropne, znaczne zaczerwienienia);
 • ropne zapalenie spojówek( białko oka jest zaczerwienione a w oku zbiera się substancja ropna, która wycieka lub zasycha w oku);
 • wyraźne zmiany w zachowaniu - dziecko wykazuje symptomy zmęczenia lub jest poirytowane, płacze częściej niż zwykle;
 •  problemy z oddychaniem, spowodowane katarem, bólem gardła, kaszlem;
 •  biegunkę,  wymioty;
 • symptomy  chorób zakaźnych.
 1. Nauczyciele po zaobserwowaniu widocznych zmian u dziecka natychmiast telefonicznie zawiadamiają rodziców lub prawnych opiekunów  o jego stanie zdrowia.
 2. Nauczyciele w szczególnych przypadkach odizolowują chore dziecko od zdrowych dzieci zapewniając im w tym czasie opiekę.
 3. Rodzice w krótkim czasie po otrzymaniu informacji o stanie zdrowia dziecka mają obowiązek odebrać je z przedszkola.
 4. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.
 5. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat.
 6. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice  zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.
 7. W przedszkolu w widocznym miejscu  znajduje się informacja dla rodziców o następującej treści:

 

Dzieci chore powinny pozostać w domu.

Prosimy nie przyprowadzać do przedszkola dzieci przeziębionych (katar to także choroba !!!).

Pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia. Jeżeli dziecko się źle poczuje, natychmiast Was o tym poinformujemy, dlatego prosimy, aby numery Waszych telefonów, którymi dysponujemy, były aktualne.