Gazetka z języka angielskiego

DISCOVER WITH DEX 2

 Wild animals – Dzikie zwierzęta

 

Tematem przewodnim czwartego rozdziału są dzikie zwierzęta. Dzieci razem z Dexem i jego przyjaciółmi przeniosą się na Safari. Wprowadzone zostaną słowa: elephant, giraffe, hippo, lion, monkey, zebra. Będą rozpoznawać i nazywać wyrażenia: long i short oraz poznają zwrot : ,,Can you help?” ,,Yes, I can”.

 

                                         Piosenki i rymowanki:

 

I Can See A Lion

 

I can see a lion!

Where’s the lion?

Over there!

 

I can see a monkey!

Where’s the monkey?

Over there! Over there!

 

I can see an elephant!

Where’s the elephant?

Over there!

 

I can see a zebra!

Where’s the zebra?

Over there! Over there!

 

I can see a giraffe!

Where’s the giraffe?

Over there!

 

I can see a hippo!

Where’s the hippo?

Over there! Over there!

 

 

An Elephant Walks Like
This and That

 

An elephant walks like this and that

He’s very big and very fat

He has no fingers and he has no toes

But goodness gracious, what a long nose!

 

Polecenie do karty pracy:

Poproś dziecko, aby nazwało zwierzęta i dorysowało im krótkie bądź długie brakujące części ciała.: Point to and say the animals. Draw the missing long and short body parts. Pokoloruj na żółto ramki z długimi, a na zielono z krótkimi częściami ciała: Colour the frame yellow for long and green for short. Pokoloruj zwierzęta: Color the animals.