Certyfikat ELL

Certyfikat European Language Label

Projekt realizowany we współpracy Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Instytutu Edukacji Szkolnej oraz Przedszkola Samorządowego nr 40 w Kielcach pod kierunkiem pani Joanny Karczewskiej i pani Izabeli Jaros po raz kolejny został laureatem konkursu European Language Label – edycja 2010
 

 
W roku szkolnym 2007-2008 powstał wspólny projekt Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego w Kielcach i Przedszkola Samorządowego Nr 40 pod nazwą "T-SHIRT EDUKACYJNY". Zadaniem tego projektu było wykorzystanie koszulek do zajęć dydaktycznych z języka angielskiego i niemieckiego. Zajęcia te odbywały się zgodnie z programem wychowania przedszkolnego.

 Projekt powyższy zdobył na arenie ogólnopolskiej certyfikat European Language Label dla nowatorskich inicjatyw w nauczaniu języków obcych. Został on wręczony przedstawicielom przedszkola dnia 12 grudnia 2008 roku na uroczystości w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie.