„Mały żółty i mały niebieski”, czyli skąd się wzięły kolory/przyjaźń/tolerancja?

Scenariusz zajęcia w gr. 4–latków

 

Temat: „Mały  żółty i mały niebieski”, czyli skąd się wzięły kolory/przyjaźń/tolerancja?

 

Cele główne:

- rozbudzenie zainteresowań czytelniczych u dzieci,

- inspirowanie zainteresowań poznawczych dzieci, rozwijanie myślenia,

- rozwijanie prawidłowej percepcji i nazywania kolorów,

- wyrabianie znajomości i umiejętności mieszania barw podstawowych dla uzyskania kolorów pochodnych,

- zachęcanie do eksperymentowania,

- zapoznanie dziecka z tolerancją i akceptacją  odmienności,

- odnalezienie spokoju, kontrola ruchów,  dzięki metodzie M.Montessori.

 

Cele operacyjne:

Dziecko:

- zna i rozróżnia kolory podstawowe: żółty, niebieski i czerwony oraz kolory pochodne: pomarańczowy, fioletowy, zielony ,

- potrafi wymieszać kolory podstawowe w taki sposób, by uzyskać odpowiedni kolor pochodny,

- wie, co to przyjaźń i tolerancja,

- szybko reaguje na sygnał barwny i dźwiękowy,

- aktywnie uczestniczy w zajęciach,

- odczuwa radość i zadowolenie z wykonywanej pracy.

 

Pomoce dydaktyczne:

Książeczka L.Lionni „Mały żółty i mały niebieski”,  białe kartony, pojemniki z atomizerem, farby, kolorowe obręcze dla dzieci, nagranie CD, plastelina, bibuła, przeźroczyste naczynia,  chusta animacyjna, pompony,  butelki z emocjami .

 

Przebieg zajęcia:

  1. Ćwiczenie ciszy M.Montessori.
  2. Zaproszenie do wysłuchania tekstu książeczki L.Lionni „Mały żółty i mały niebieski” (jednoczesne oglądanie ilustracji).
  3. Rozmowa na temat treści książki:

- na czym polega przyjaźń,

- mój przyjaciel.

  1.  Zwrócenie uwagi na występujące w książce kolory podstawowe- demonstracja mieszania kolorów.

Nauczyciel przygotowuje białe kartony. Do pojemników z atomizerem wlewa farby: czerwoną, żółtą i niebieską. Eksperymentowanie poprzez nakładanie wybranych kolorów na siebie, w celu uzyskania nowej barwy.

BARWY PODSTAWOWE: żółty, czerwony, niebieski
BARWY POCHODNE: pomarańczowy (żółty+ czerwony)
zielony (żółty + niebieski)
fioletowy (niebieski + czerwony)

  1. Zabawa ruchowa „Kolory”.

Każde dziecko dostaje kółeczko w jednym z czterech kolorów (żółty, niebieski, czerwony, zielony). Dzieci biegają po całej sali w rytm dowolnej rytmicznej melodii. Na przerwę w muzyce dzieci ustawiają się na chuście animacyjnej naodpowiednich kolorach. Zabawa powtarza się kilkakrotnie.

  1. Zabawa w czarowanie.

Dzieci wrzucają do przeźroczystego naczynia z woda kawałki żółtej bibuły. Woda zabarwia się na żółto. Następnie wrzucamy bibułę czerwoną. Powstaje kolor pomarańczowy. W podobny sposób postępujemy chcąc otrzymać kolor zielony i fioletowy.

  1. Ćwiczenie sensoryczno- logopedyczne z pomponami – dzieci, leżąc na brzuchu na dywanie,  dmuchają kolorowe pomponiki (odpowiednio do tempa muzyki).
  2. Zajęcie plastyczne.

Dzieci dostają kawałki plasteliny w dwóch różnych kolorach. Mają ulepić dwie kulki (bohaterów książeczki), a następnie połączyć je w jedną i sprawdzić, jaki kolor powstał.

  1. Ewaluacja.  Zaproszenie dzieci na środek dywanu. Wybór odpowiednich butelek z  emocjami, jako podsumowanie zajęcia.